Načela

Kako delujemo?

Nazaj

Ekologija 

 1. Zemljo vitaliziramo in povečujemo njeno rodovitnost z rejo prežvekovalcev (še posebej živine z rogovi), raznolikim vrstenjem rastlin (kolobarjenjem), ciljno kultivacijo, kontroliranim kompostiranjem organskih gnojil in uporabo biodinamičnih preparatov. 
 2. Vsepovsod po svetu se kmetije prilagajajo specifičnim lokalnim značilnostim in oblikujejo individualni (celostni) organizem, ki je sam sposoben ustvariti najrazličnejše vitalne ekološke, kulturne in družbene življenjske prostore/habitate za prihodnji razvoj rastlin, živali in človeških bitij. 
 3. Z uporabo biodinamičnih preparatov in celostnimi razmnoževalnimi metodami ustvarjamo pogoje za zdravo, visoko kakovostno in vitalno hrano. Z živalmi ravnamo kot z enakovrednimi bitji in jim omogočamo njihovi vrsti primeren razvoj.

Razvoj človeštva 

 1. Sledimo interdisciplinarnim, aktivnim raziskavam za neprekinjen razvoj in izboljšanje biodinamične metode, kakovosti hrane in medsebojne skupnostno povezane (asociativne) ekonomske aktivnosti. 
 2. Spodbujamo vzajemno obogaten in odprt dialog, ki temelji na vzajemnem spoštovanju. Zagotavljamo popolno preglednost izvora, pridelave, predelave proizvodov za okrepitev lastne odgovornosti in prosto izbiro potrošnikov. Stalno razvijamo metode »obračunavanja dejanskih stroškov«, ki zajemajo vse zunanje stroške pridelave in predelave hrane. 
 3. Kmete izobražujemo, kako izboljšati kakovost njihovega dela in ostati konkurenčen, kako ustvarjati kulturo sodelovanja, ki v središče postavlja človeka, njegove potrebe po individualnem razvoju, podjetniško delovanje in inovativno moč. 
 4. Skupnost Demeter povezuje in sprejema odločitve v zvezi Demeter preko verige vrednot od pridelovalcev do potrošnikov s stalnim izboljševanjem delovnih procesov in vodstvene strukture. 

Ustvarjanje dodane vrednosti 

 1. Zavzemamo se za skrbno, trajnostno in inovativno uporabo naravnih virov pri pridelavi in porabi v krogotoku dodane vrednosti v ekonomiji, ki uporablja obnovljive vire in hkrati ohranja hranljivost z razkrivanjem vitalnih sil , celostnosti in okusnosti proizvoda.
 2. Sodelujemo z ekološkimi organizacijami, civilno družbo in podjetji iz različnih industrij, s katerimi si delimo naše cilje za boljšo prihodnost v ravnotežju z lokalnimi vrednostnimi verigami in mednarodnim trženjem ter jim ponujamo primerne cene za njihove dobrine. V primeru tekmovanja med člani se izogibamo nedostojnega in škodljivega medsebojnega soočanja. 
 3. Trajnostni in živ ekosistem naj bo najvišja vrednota za opravljanje vseh aktivnosti brez škodovanja in vmešavanja v živeče organizme. 
 4. Komuniciramo pregledno, kmetovalcem in potrošnikom omogočamo razumljive in pregledne informacije tako o trgu kot tudi o ozadju pridelovalnih pogojev. 

Družbeni odnosi 

 1. Zavedamo se različnih lokalnih kultur, klimatskih in geografskih pogojev v različnih državah članicah in smo odprti za namensko in pregledno prilagajanje dobrih praks. 
 2. Lobiramo za cenovno strukturo, ki temelji na vrednotah, ki odsevajo resnične stroške pridelave, vključno z družbenimi in ekološkimi stroški. Naše kmetovalsko poslanstvo aktivno vpeljujemo v javnost. 
 3. Omogočamo pogoje za pošteno in spoštljivo povezavo med vsemi člani vrednostne verige in varujemo biodinamično metodo v pridelavi dobrin in trženju z blagovno znamko Demeter. 

Kozmični in duhovni vpliv 

 1. Smo dovzetni in se zavedamo osebnih duhovnih zmožnosti, pazljivo in previdno do našega okolja in čustvenega življenja tistih, ki nas obdajajo. Zato stremimo k sprejemanju in razsvetljenju.

Kontakt

Uradni podatki

Združenje Demeter Slovenija

Modri

Cert ID: 0045/00048

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Združenje Demeter Slovenija
Matična številka: 4075641000