Prijava in postopek pridobitve certifikata

Nazaj

Za članstvo mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje: 

 1. Pred preusmeritvijo je priporočljivo, da kandidat aktivno sodeluje v najbližjem društvu Ajda, tudi pri izdelavi preparatov (obišče naj vsaj 3 delavnice izdelovanja preparatov).
 2. Pred izdajo certifikata naj bi kandidat:
  1. uspešno opraviti Tečaj biodinamičnega kmetovanja pri Združenju Demeter Slovenija,
  2. ostati član v enemu izmed društev Ajda (seznam),  potrdilo o članstvu (obrazec)
  3. med preusmeritvijo se v roku enega leta v sodelovanju s svetovalcem pripraviti preusmeritveni načrt (obrazec).
 3. GVŽ na kmetiji – kandidat, v skladu s smernicami naj ima na kmetiji vsaj 0,1 % GVŽ-ja, pri čemer je priporočljivo, da so to prežvekovalci in/ali kopitarji, zaželene so tudi ostale živali. (glej tabelo spodaj: »Koeficienti za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali«). Med živali na kmetiji spadajo tudi čebele. Za kmetije s površino do 1 ha so pogoji drugačni.
 4. Priporočamo, da se kandidat udeležuje VSAJ 75 % nedeljskih srečanj ZDS, kjer si ogledujemo primere dobre prakse uspešnih slovenskih BD kmetij. Med preusmeritvijo, oz. do prejetja certifikata, pa se mora udeležiti vseh nedeljskih srečanj). 
 5. Na kmetiji naj kandidat že ima preparate, skrinjo za hrambo in naprave za mešanje in aplikacijo preparatov
 6. Prijave za certifikacijo v ZDS se sprejemajo vsako leto do 31. 12. za naslednje leto. Skupaj s prijavnico je treba oddati tudi vprašalnik, ki ga boste prejeli po mailu  (obrazec za redno prijavo)
 7. Aktivno sodelovanje in upoštevanje Demeter smernic.
   

Postopek:

 • Celotna kmetija naj bi najpozneje pet let po  preusmeritvi doseči status Demeter.
 • Normalna prehodna doba za zemljo je tri leta.
 • Prvo leto pridelki tega leta nimajo nobenega statusa.
 • Dvanajst mesecev pozneje lahko dobijo pridelki status v preusmeritvi na Demeter.
 • Pridelki se lahko dve leti po začetku preusmeritve – tržijo pod Demeter.
 • Tretje leto polno priznanje Demeter.

Kontakt

Uradni podatki

Združenje Demeter Slovenija

Modri

Cert ID: 0045/00048

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Združenje Demeter Slovenija
Matična številka: 4075641000