Stroški Demeter certifikata

Nazaj

Način obračunavanja letnega prispevka za članstvo v Združenju Demeter Slovenija

Letni prispevek se plačuje v dveh ločenih zneskih (člani prejmejo dva računa):

Prvi račun:
S plačilom prvega računa člani poravnajo PRVI DEL ČLANARINE v višini 80,00 EUR (račun se izda v prvem delu leta)
 
Drugi račun:
Drugi račun obsega (račun se izda v drugem delu leta):

Drugi del (variabilni del) članarine, ki se obračuna na osnovi površine kmetija (ha), in sicer: 

  • Travinje 9,00 eur / ha;
  • Specialne kulture 16,00 eur / ha;
  • Njive 12,00 eur / ha.


Licenčnino: 50% od drugega dela članarine.
Trgovci plačujejo še 1,2% licenčne pristojbine od prodanih demeter izdelkov (ki se izračuna na podlagi posredovanih podatkov o prodaji za vsako tromesečje).
Dodatek za velike trgovce: 600,00 eur letno.

Tretji račun:

Strošek certificirenja in izdaje certifikata: 80,00 eur - pred izdajo certifikata

Kontakt

Uradni podatki

Združenje Demeter Slovenija

Modri

Cert ID: 0045/00048

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Združenje Demeter Slovenija
Matična številka: 4075641000