Preparati za škropljenje

Nazaj

Preparata za škropljenje sta gnoj iz roga in kremen iz roga. Oba preparata napolnimo v kravji rog (krave, ki je že telila, kar je vidno kot obroček za vsako telitev na rogu) s posebnim razlogom. 

Pri tem, ko žival prebavlja krmo, se snovi krme, torej snovi, ki jih je rastlina uporabila za svojo izgradnjo, razgradijo. Pri tem se sproščajo tudi energije, ki so gradile rastlino. Prežvekovalci, posebej krava, imajo štiri želodce in dolg prebavni trakt, zaradi česar lahko žival prebavi zelo velike količine krme. Pri tem se sproščajo sile, ki jih rogovi in parklji zadržijo in jih sevajo nazaj tako, da spet stečejo in sodelujejo pri izgradnji telesa.  

Na ta način žival preskrbi svoj organizem, nam pa da tudi gnoj, dragoceno substanco, sestavljeno iz snovi (mineralni svet), sil življenja (rastlinski svet) in sil lastne duševnosti, ki omogoča izgradnjo plodne humozne zemlje, prežete s silami življenja. V gnoju so tudi energije, ki jih žival, kot bitje brez lastne zavesti, ni mogla uporabiti. Te energije dosežejo človeka preko rastlin, ki zrastejo iz zemlje, negovane s prepariranim gnojem, in so zanj, ki ima tudi duha in zavest, dragocene in potrebne.

Kremen iz roga (preparat 501)

Kremenov preparat prinaša rastlinam dodatne sile sonca in svetlobe, povečuje odpornost in pridelek rastlin. Preparat 501 pospešuje asimilacijo in zorenje, krepi zdravje rastlin. Kremen (SiO2), v najlepši obliki kot kristal gromska strela, je glavni sestavni del zemeljske skorje. V čisti obliki je popolnoma prosojen in trd. Najdemo ga tudi v rastlinah (njivska preslica) pa tudi v telesih živali in človek (koža, oko, živci). V tleh je kot zrnat pesek, v glini kot aluminijev silikat, najde se tudi v koloidni obliki. Kremen je fino razdeljen tudi v atmosferi. Kremenov kristal uporabljajo v tehniki računalništva, pri izdelavi ur in drugod.

Škropljenje

Oba preparata, tako gnoj iz roga kot tudi kremen iz roga se pripravljata po načelih homeopatije in se uporabljata v zelo majhnih količinah. Za 1 ha površine je tako potrebnih le 12 dag gnoja iz roga ali 1 g preparata kremen iz roga. Uporabljamo ju kot škropivo, ki ga pripravimo takole: topli vodi (telesna temperatura) dodamo preparat in to mešamo z močnim vrtinčenjem zdaj v eno zdaj v drugo smer eno uro. V tem času se voda ne sme umiriti. 

Z mešanjem začnemo na robu posode. Hitrost povečujemo in na koncu mešamo proti sredini, tako, da se v sredini naredi lijak skoraj do dna. Tako nastane več slojev različno hitro vrteče vode, pri čemer se informacija preparata prenese na medij. Primerna voda je voda iz vodnjaka ali deževnica (ne prva), v skrajnem primeru pa tudi voda iz vodovoda, ki je nekaj dni stala na soncu. Mešamo ročno s palico »iz rame«, pri večjih količinah z metlico, pritrjeno na visečem drogu nad sodom. 

Način mešanja je za učinkovitost preparata zelo pomemben. Prav je, da meša preparat oseba, ki je z delom na kmetiji povezana. Ena ura je kozmična enota. Z enournim mešanjem se človek postavi v kozmične ritme. Posoda za mešanje naj bo primerno visoka, cilindrične oblike ter iz lesa ali keramike (plastična ali kovinska ni primerna, pa tudi iz hrastovega lesa ne).

Kompostni preparati

Ker življenjske energije pritekajo iz kozmosa ob posredovanju planetov, ki življenjsko energijo prežamejo z ritmi, je Rudolf Steiner svetoval, da za oživljanje zemlje naredimo koncentrate življenjske energij, kot jih dobimo od planetov, in jih dodamo kompostu. S preparati cepljen kompost je kot polnovredna hrana vir zdravja naših rastlin in preko teh vir zdravja živali in človeka.

Za pripravo preparatov so rastline skrbno izbrane glede na energije katerega planeta znajo najbolje posredovati na Zemljo, saj so z njim najbolj povezane. Kopriva prinaša energije Sonca, kamilica reprodukcijske energije toplotnega Merkurja, rman reprodukcijske energij svetlobne Venere, hrastovo lubje vitalne energije vodnega Marsa, regrat vitalne energije svetlobnega Jupitra in baldrijan vitalne energije toplotnega Saturna.

Za pripravljanje kompostov uporabljamo vedno kot celoto vseh šest preparatov. Tako pripravljen zrel kompost bo na površinah, kjer ga trosimo, tla oživljal in procese harmoniziral. Predstavlja koncentrat vitalnih energij, s katerim uresničujemo pojem dr. Steinerja: gnojiti pomeni tla oživljati. Izjemoma uporabimo kompostne preparate tudi posamezno. 

Ostali preparati

Preparat iz njivske preslice

Njivska preslica je rastlina, ki pripada Luni. Za sile Lune je dr. Steiner dejal, da jih ne bo treba krepiti ter da so lahko le premočne. Če so sile Lune premočne, se raven delovanja glivic iz tal dvigne v rastlino (posebej pri degeneriranih rastlinah). Njivsko preslico uporabljamo kot sredstvo za varstvo rastlin. Zaradi visoke vsebnosti kremena (do 97 %), ki ga povezujemo s svetlobnimi silami Jupitra, z njo uspešno uravnavamo težave z glivicami. Pri nabiranju pazimo, da je res njivska preslica, saj močvirska ali gozdna preslica nista primerni. Prava njivska preslica ima obliko majhne smrečice, členki na stebelcu nad razraščanjem so krajši kot na vejici.

Preparat iz kravjeka po Mariji Thun

Marija Thun je med svojim raziskovanjem učinkov biodinamičnih načel razvila preparat, ki je namenjen spodbujanju in pospeševanju pretvorbe ter življenja v tleh. Prvotno je bil namenjen za uporabo v predelih, kjer zaradi pomanjkanja gnoja in s tem tudi kompostov ni bilo možnosti za blagodejno delovanje kompostnih preparatov na obdelovalnih površinah. Preparat iz kravjeka po Mariji Thun izboljšuje strukturo tal in poveča pridelke, krepi in dopolnjuje delovanje kompostnih preparatov in preparatov za škropljenje, ki pa jih seveda ne more nadomestiti.

Preparat se je pokazal kot izjemen po černobilski katastrofi. Kljub sicer močni kontaminaciji območja pridelki vrtnarjev, ki so pogosto uporabljali preparat iz kravjeka po Mariji Thun, niso pokazali nikakršne radioaktivnosti. Kaže, da ima preparat tako močno lastno pozitivno sevanje, da negativno radioaktivno sevanje zavrne.

Podrobneje: Meta Vrhunc: Preparati, Založba Ajda
Biodinamično kmetovanje in vrtnarjenje, Ajda Vrzdenec

Kontakt

Uradni podatki

Združenje Demeter Slovenija

Modri

Cert ID: 0045/00048

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Združenje Demeter Slovenija
Matična številka: 4075641000