Certifikacija

Nazaj

Postopek certificiranja

 • Po kontroli kontrolor napiše poročilo za vsa področja kontrole (pridelava, predelava, prodaja).
 • Nedvoumno napisano dejansko stanje na kmetiji.
 • Kontrolno poročilo podpiše pridelovalec in s tem potrdi verodostojnost kontrolnega poročila.
 • Kontrolna organizacija preda poročilo odboru za certificiranje. 
 • 1. FAZA = tehnična certifikacija = poročilo Kon-certa in certifikacijskega odbora o certificiranju.
 • 2. FAZA = predlog za izdajo certifikata
 • 3. FAZA = izdaja certifikata
 • Certifikat je uradni dokument.

Potrjuje se skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta BD pridelkov, živil in krmil z veljavnimi predpisi za BD kmetijstvo.
 

Certifikat

Vsebuje naslednje podatke:

 • naziv kontrolne org.
 • ime ali naziv pridelovalca
 • kontrolno št. kmetije
 • datum izvedene kontrole
 • predpise, po katerih je kmetija certificirana
 • status posameznih pridelkov in živil
 • čas veljavnosti certifikata
 • pogoji za ohranitev veljavnosti certifikata
 • številko in datum izdaje certifikata

Kontakt

Uradni podatki

Združenje Demeter Slovenija

Modri

Cert ID: 0045/00048

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Združenje Demeter Slovenija
Matična številka: 4075641000