Biodinamična društva

Biodinamična društva, ki so poznana tudi kot Društva Ajda, se ukvarjajo z biološko-dinamičnim gospodarjenjem. V Sloveniji imamo 16 biodinamičnih društev, katerih člani so vrtičkarji, kmetje in ostali zainteresirani za biodinamiko. Društva organizirajo različne delavnice, predavanja, tečaje, ekskurzije in ponekod tudi skupaj mešajo biodinamične preparate za člane. Predvsem pa predstavljajo gonilno silo biodinamičnega impulza v Sloveniji, z večletnimi izkušnjami uporabe biodinamičnih preparatov pa svetujejo svojim (novim) članom in so podporni sistem za nove Demeter kmete. 

Društvo Ajda Dolenjska
Vinji vrh 5a, 8220 Šmarješke Toplice

Jože Lusavec: 07 307 38 78
031 645 476
joze.lusavec(at)gmail.com

Društvo Ajda Domžale
Podrečje 10, 1230 Domžale
Andreja Videmšek: 051 204 436
andreja.videmsek(at)gmail.com ​
ajda-domzale.si

Društvo Ajda Gorenjska
Podhom 42, 4247 Zgornje Gorje

Mihaela Zalokar: 04 572 56 18
041 948 336
monika.brinsek(at)gmail.com
ajdagorenjska.si

Društvo Ajda Goriška
Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici
Drago Kladnik: 040 658 482
ajda.goriska(at)gmail.com
ajda-goriska.si

Društvo Ajda Istra
Dilici 15, 6274 Šmarje pri Kopr
Matej Korenika: 041 607 819
ajda.istra(at)gmail.com

Društvo Ajda Koroška
Trg 4. julija 67, 2370 Dravograd

Nada Kamenšak: 02 871 07 50
031 839 488
kamensaknada(at)gmail.com

Društvo Ajda Posavje
Boštanj 30, 8294 Boštanj
Zvone Černeli: 041 458 532
majda.hribersek(at)gmail.com

Društvo Ajda Posočje
Žagarjeva 13, 5220 Tolmin

Milenka Kavčič: 041 297 873
ajda.posocje(at)gmail.com

Društvo Ajda Sostro
Sadinja vas 81, 1261 Ljubljana – Dobrunje

Alenka Svetek: 01 542 97 47
041 364 897
alenka.svetek(at)gmail.com
ajda-sostro.si

Društvo Ajda Štajerska
Ulica Savinjske čete 4c, 3310 Žalec
Silvester Marič: 041 803 073
ajda.stajerska(at)gmail.com

Društvo Ajda Vrzdenec
Tabor 12, 1370 Logatec

Bojana Breznikar: 041 757 177
ajdavrzdenec.logatec(at)gmail.com

Društvo Biodinamikov Notranjska
Cesta 4. maja 75, 1380 Cerknica
Mihaela Klančar: 041 444 736
biodinamika.notranjska(at)gmail.com

Društvo za BD gospodarjenje Lan Bela Krajina
Cerovec 17 8333 Semič, 8333 Semič
Tone Plut: 041 760 739
biodinamikalan(at)gmail.com

Društvo za BD gospodarjenje Podravje
Vanetina 13, 2236 Cerkvenjak
Drago Purgaj: 031 405 50
kmetija.demeter(at)gmail.com

Društvo za BD gospodarjenje Pomurje
Ulica Staneta Rozmana, 9000 Murska Sobota
Daniela Topolovec: 040 373 332
biodinamiki.pomurja(at)gmail.com

Sadjarsko društvo Borovnica
Paplerjeva 22, 1353 Borovnica

Rudi Cerk: 030 604 004
klara.cerk(at)gmail.com

Zveza biodinamikov Slovenije
Streliška 12, 1000 Ljubljana
zveza.biodinamikov(at)gmail.com

Stopite v stik

Združenje Demeter Slovenija
Planina 111
5270 Ajdovščina

Združenje Demeter Slovenija

Modri

Cert ID: 0045/00048

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Združenje Demeter Slovenija
Matična številka: 4075641000